Vad kan jag förvänta mig efter att jag piercat mig?

Det är helt normalt att piercingen uppvisar:
– Smärre blödning.
– Smärre svullnad, rodnad och ömhet.
– Utsöndrande av sårvätska.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *