Vad här ni för åldersgränser?

18 år fyllda. Vi kräver att du kan legitimera dig med giltig ID-handling. Är du under 18 år är åldersgränsen 15 år. Du måste då ha med dig minst en av dina vårdnadshavare och ni måste båda två kunna visa giltig ID-handling. För piercing i örsnibb gör vi en individuell bedömning, men vi ser helst att barnet uppnått skolålder. Vi ser gärna att både barn och vårdnadshavare uppvisar giltig ID-handling. För anchor, surface, cheeks, earl, bröstvårta, genital och övriga modifikationer är det 18 år om gäller. Våra åldersgränser har vi för att vi är medlemmar i branschorganisationen ASAP som kräver att vi håller dessa. De har även krav på sina medlemmar angående hygien och aseptik, vilket gör det är viktigt för oss att vara med där. Vi håller stenhårt på dessa åldersgränser och kan inte göra några undantag. Vi förbehåller oss rätten att neka modifikation även om du uppfyller dessa kriterier.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *