När kan jag gå utan smycke?

Under det första året bör du inte ta ut smycket i mer än ett par minuter åt gången, hålet kan dra ihop sig och det kan leda till svårigheter vid återinförandet. Ska du in på röntgen eller operation bör du sätta i ett smycke av ptfe-plast. Kom in så hjälper vi till!