Är det dyrare att boka tid?

Vi tar ingen extra avgift vid bokingar. Notera dock att avbokning senare än 24 timmar före avtalad tid, utebliven avbokning samt uteblivet ingrepp pga ej uppfyllda kriterier debiteras med fullt pris.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *