Använder ni piercingpistol?

Varken pistoler eller de smycken som används i dem är att rekommendera. Smycket är oftast för kort för att tillåta den svullnad som uppstår i början, vilket kan medföra smärta, komplikationer och svårigheter att rengöra ordentligt. Det så kallade fjärilslåset som sitter på baksidan har en tendens att samla smuts, fett och hudpartiklar och kan snabbt bli en riktig bakteriehärd. Även vid piercingtillfället är en pistol olämplig då den bokstavligen river sönder vävnaden och orsakar svåra krosskador med det relativt trubbiga smycke som skjuts in. De nålblad som en piercare använder är betydligt vassare och skär därmed endast upp tillräckligt med plats för att smycket skall få plats. Till skillnad från nålblad kan en pistol inte steriliseras, och även då en steril smyckeskassett används är risken stor att pistolen utsätts för blod och hudrester vid det starka tryck som skapas vid avfyringen. MRSA, HIV och hepatit är exempel på blodburna patogener som man helt eliminerar om man väljer att sterilisera utrustningen i vakuumautoklav.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *